Geilohovda


Byggeperiode:  2018-2019

Prosjektkostnad: 80 millioner

Byggherre: Sigdal Eiendom

Areal: 10 000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse.


Vi har bistått Geilohovda med prosjekteringsledelse, byggeledelse og tilvalgsprosses. Oppføring av 10 chaleleiligheter sentralt ved Geilo skisenter.


 

Hotel Continental


Byggeperiode: 

Fase 1: 2013-2014

Fase 2: 2017-2019

Prosjektkostnad: 400 millioner

Byggherre: Continentalkomplekset

Areal: 10 000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse.


Vi har bistått Continentalkomplekset med prosjekteringsledelse, byggeledelseutredning/alternativsanalyser og kostnadsberegning/budsjettering i fbm. rehabilitering av frokostkjøkken, kjøkken Eik/Annen Etage, 122 hotellrom rom samt bankettavdelingen. Prosjektering og kontrahering. Fase 2 avsluttet 2019.


 

Rosenvinge Park


Byggeperiode: 2015-

Byggestad: Moss Kommune

Formål: Leiligheter

Byggherre: Enata Eiendom

Areal: 22000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, byggelydelse og byggherrerepresentant.

Prosjektkostnad: 650 millioner


M3 Management er engasjert av Enata Eiendom til å lede utviklingen av boligprosjektet Rosenvinge Park i Moss. Prosjektet ligger i parken til den gamle Triovingfabrikken på Høyda Prosjektet inneholder 284 boligenheter på totalt 22.000 m2/BRA.


 

Askeveien


Byggeperiode: 2016-2018

Prosjektkostnad: 30 millioner

Omfang: Oppføring av 6 nye boligenheter

Byggherre: Privat

Areal: 1200 m2

Rolle: Prosjektledelse og byggeledelse.


Vi har bistått en privat kjøper med oppføring av leilighetskompleks sentralt i Oslo. Prosjektet bestod av 6 leiligheter i høy standard og garasjekjeller.


 

Bråtejordet


Byggeperiode: 2015-

Byggestad: Strømmen

Formål: Leiligheter og rekkehus

Omfang: ca. 270 rekkehus og 90 leiligheter.

Byggherre: Ferd Eiendom

Areal: 14000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggelydelse.

Prosjektkostnad: 400 millioner


Vi er engasjert av Ferd Eiendom AS som prosjektledere for utvikling og utbygging av Bråtejordet beliggende rett ved Strømmen stasjon i Strømmen. Her skal det over en 6-7 års periode bygges ca. 270 rekkehus samt ca. 90 leiligheter for salg. Vi bistår med prosjektering- og byggeledelse.


 

Lillomarka Terrasse


Byggeperiode: 2009-2012

Prosjektkostnad: 150 millioner

Omfang: Oppføring av 61 ene- og tomannsboliger

Byggherre: Haugeråsen eiendom as

Areal: 10 000 m2

Rolle: Rådgivning, prosjektledelse og byggeledelse.


Rådgivning og prosjektledelse i fbm sluttføring av 32 eneboliger, fase 1

  • Prosjekt og byggeledelse i fbm oppføring av 29 nye eneboliger og rekkehus


 

Lilleborg A2


Byggeperiode: 2013-2014

Prosjektkostnad: 30 millioner

Omfang: Restaurant og bakeri. Ombygging og rehabilitering. Ny kjeller, takkonstruksjoner og tekniske systemer.

Byggherre: Brødrene Placht as

Areal: 800 m2

Rolle: Prosjektledelse og byggeledelse.


Totalrehabilitering av vernet bygg. Bygget er gjenreist fra et skjelett av tegl, med ny utgravet kjeller, nytt tak, og nye tekniske installasjoner. Kolonihagen Bakeri AS holder til i kjelleren og har et mindre bakeriutsalg på hjørnet i første etasje.


 

Cisco


Byggeperiode: 2014

Prosjektkostnad: 30 millioner

Omfang: Rehabilitering av kontorareale

Byggherre: CBRE/ALECTIA

Areal: 1280 m2

Rolle: Prosjektledelse og byggeledelse.


M3 Managmeent har bisttåt ved ombygging av ca 1200 m2 kontorlokaler. Særdeles høy standard og tekniske løsninger.


 

Rosenkrantzgt 22


Byggeperiode: 2014

Prosjektkostnad: 25 millioner

Omfang: Rehabilitering av kontorareale

Byggherre: CBRE/ALECTIA

Areal: 1000 m2

Rolle: Prosjektledelse og byggeledelse.


Engasjement fra AIG for å ivareta AIG sine behov og krav fra utleier ved flytting av AIG norge sine hovedkontor.


 

Teater manu


Byggeperiode: 2015-2017

Prosjektkostnad: 15 millioner

Omfang: Ombygging og oppgradering av døveteater

Byggherre: Stiftelsen Kåre Berg

Areal: 500 m2

Rolle: Prosjektledelse og byggeledelse.


Teater Manu leier scene og kontorlorlokaler i Grunerløkkas hus, Shcleppegrellsgt. 32 av stiftelsen Kaare Berg. Teateret har vokst og stod foran en betydelig utvidelse og effektivisering. M3 Management har fått oppdraget med å forestå utvikling og gjennomføring av prosjektet. Budsjettramme på teateret var 15 mill. kr.


 

Siemens Hovedkontor


Byggeperiode: 2013-2015

Prosjektkostnad: 350 millioner

Omfang: Nybygg kontorer og parkeringshus. LEED-sertifisert.

Byggherre: Siemens Real estate

Areal: 15 000 m2

Rolle: Prosjektledelse


Rådgiver for Siemens Real Estate som leietaker i fbm oppføring av nytt hovedkontor (sale/leaseback). Ca. 15.000m2 kontorer, fellesarealer og parkeringsanlegg. ByggeT som klasse A bygg iht TEK 10. Skal tilfredstille krav iht LEAD Gold

  • Høyt fokus på effektive og teknisk avanserte løsninger for optimal livsløpsøkonomi.

  • Oppdraget utføres i samarbeid med Moderne Arkitektur Design (MAD) – anerkjent og prisvinnende arkitektfirma fra Norge og Alectia – ledende ingeniørfirma fra Danmark