M3 Management kan bistå eiendomsutviklere med alle tjenester som er nødvendig fra et prosjekteierperspektiv. Vi kan følge prosjektet hele veien fra idéutvikling til ferdig bygg, og videre gjennom hele garantiperioden. I tilfeller der spesialistkunnskap er nødvendig, vil vi bruke vårt omfattende nettverk og samarbeide med konsulenter som kan supplere vår kompetanse. Våre erfarne og utdannede prosjektledere vil sørge for god prosjektgjennomføring basert på vår oppbygde erfaring og ved hjelp av innarbeidede og kvalitetssikrede prosedyrer.

generell.jpg

Generell rådgivning og byggherrebistand

Som byggherrerepresentant er hovedfokuset på å ivareta byggherrens interesser. Byggeherrerepresentanten vil bistå med å sikre at prosjektet blir oppført og utført i samsvar med byggherrens og andre krav til utvikling.

Vår byggherrerepresentant vil tidlig involveres i prosjektet og bistå med regelmessig oppfølging gjennom prosjektets levetid. Ved jevnlige besøk og kontroller på byggeplass vil representanten sørge fooppfølging av entreprenører.


«Våre kunder skal oppleve samarbeidet med M3 Management som så positivt at de vil velge oss som foretrukket partner i andre nye prosjekter og trygt kunne anbefale våre tjenester til andre”


prosjektledelse.jpg

Prosjektledelse og byggeledelse

Som prosjektleder følger vi ofte prosjektet gjennom alle faser av prosjektet, fra konseptutvikling frem til byggets overlevering. En vellykket prosjektleder har kommersiell og kontraktsmessig forståelse, evnen til å kommunisere gjennom hele prosjektorganisasjonen, en overordnet bygningsteknisk innsikt, evnen til å få full oversikt over prosjektet og kunnskap til å stille de riktige spørsmålene. Sentrale stikkord for hva vi kan tilby innenforprosjektledelse er:

BYGGELEDELSE

·   På stedet-ledelse

·   Kvalitetskontroll

·   Anbud/forespørsler

·   Kontrakter og kontraktsmessig oppfølging

·   Fremdriftsplaner

·   Budsjett/fakturakontroll

·   Håndtering av endringsmeldinger

·  Kommersiell analyse

·  Utvikling

·  Myndighetskontakt

·  Etablering av prosjektteam (rådgivere, arkitekter osv)

·  Teknisk analyse

·  BREEAM AP

·  Økonomisk analyse/budsjetter

·  Samordning og kommunikasjon


eiendomsutvikling.jpg

Eiendomsutvikling

Innenfor eiendomsutvikling er det avgjørende å ha lokal kunnskap om markedet det skal investeres i. M3 Management er lokalisert sentralt i Oslo og har inngående informasjon om eiendomsmarkedet både i og rundt hovedstaden.

M3 Management har fordelen av å besitte førstehånds kunnskap om lokale lover og forskrifter. Som utvikler ivaretar vi, i hver fase av prosjektet, kommunikasjon med myndighetene. På samme tid som vi driver salg og markedsføring. For mer informasjon om eiendomsutvikling ta kontakt med våre egne eiendomsutviklere i M3 Boliger.


hms.jpg

HMS-ledelse

HMS-styring av prosjektet sørger for at byggeplassen er sikret og trygg. Produksjon, produkter og tjenester er underlagt et gitt sett med sikkerhets-og kvalitetskrav.

HMS-ledelse går ut på å iverksette de nødvendige tiltak tilpasset det aktuelle prosjektet og foreta regelmessige besøk på stedet for å kontrollere at disse følges. HMS-ledelse innbefatter også oppfølging av entreprenører og rapportering til arbeidstilsynet.