Hotel Continental


Byggeperiode: 

Fase 1: 2013-2014

Fase 2: 2017-2019

Prosjektkostnad: 400 millioner

Byggherre: Continentalkomplekset

Areal: 10 000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse.


Vi har bistått Continentalkomplekset med prosjekteringsledelse, byggeledelseutredning/alternativsanalyser og kostnadsberegning/budsjettering i fbm. rehabilitering av frokostkjøkken, kjøkken Eik/Annen Etage, 122 hotellrom rom samt bankettavdelingen. Prosjektering og kontrahering. Fase 2 avsluttet 2019.