Rad1

Geilohovda


Byggeperiode:  2018-2019

Prosjektkostnad: 80 millioner

Byggherre: Sigdal Eiendom

Areal: 10 000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse.


Vi har bistått Geilohovda med prosjekteringsledelse, byggeledelse og tilvalgsprosses. Oppføring av 10 chaleleiligheter sentralt ved Geilo skisenter.


 

Hotel Continental


Byggeperiode: 

Fase 1: 2013-2014

Fase 2: 2017-2019

Prosjektkostnad: 400 millioner

Byggherre: Continentalkomplekset

Areal: 10 000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggeledelse.


Vi har bistått Continentalkomplekset med prosjekteringsledelse, byggeledelseutredning/alternativsanalyser og kostnadsberegning/budsjettering i fbm. rehabilitering av frokostkjøkken, kjøkken Eik/Annen Etage, 122 hotellrom rom samt bankettavdelingen. Prosjektering og kontrahering. Fase 2 avsluttet 2019.


 

Rosenvinge Park


Byggeperiode: 2015-

Byggestad: Moss Kommune

Formål: Leiligheter

Byggherre: Enata Eiendom

Areal: 22000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, byggelydelse og byggherrerepresentant.

Prosjektkostnad: 650 millioner


M3 Management er engasjert av Enata Eiendom til å lede utviklingen av boligprosjektet Rosenvinge Park i Moss. Prosjektet ligger i parken til den gamle Triovingfabrikken på Høyda Prosjektet inneholder 284 boligenheter på totalt 22.000 m2/BRA.