Lillomarka Terrasse


Byggeperiode: 2009-2012

Prosjektkostnad: 150 millioner

Omfang: Oppføring av 61 ene- og tomannsboliger

Byggherre: Haugeråsen eiendom as

Areal: 10 000 m2

Rolle: Rådgivning, prosjektledelse og byggeledelse.


Rådgivning og prosjektledelse i fbm sluttføring av 32 eneboliger, fase 1

  • Prosjekt og byggeledelse i fbm oppføring av 29 nye eneboliger og rekkehus