Bråtejordet


Byggeperiode: 2015-

Byggestad: Strømmen

Formål: Leiligheter og rekkehus

Omfang: ca. 270 rekkehus og 90 leiligheter.

Byggherre: Ferd Eiendom

Areal: 14000 m2

Rolle: Prosjekteringsledelse, prosjektledelse og byggelydelse.

Prosjektkostnad: 400 millioner


Vi er engasjert av Ferd Eiendom AS som prosjektledere for utvikling og utbygging av Bråtejordet beliggende rett ved Strømmen stasjon i Strømmen. Her skal det over en 6-7 års periode bygges ca. 270 rekkehus samt ca. 90 leiligheter for salg. Vi bistår med prosjektering- og byggeledelse.