Teater manu


Byggeperiode: 2015-2017

Prosjektkostnad: 15 millioner

Omfang: Ombygging og oppgradering av døveteater

Byggherre: Stiftelsen Kåre Berg

Areal: 500 m2

Rolle: Prosjektledelse og byggeledelse.


Teater Manu leier scene og kontorlorlokaler i Grunerløkkas hus, Shcleppegrellsgt. 32 av stiftelsen Kaare Berg. Teateret har vokst og stod foran en betydelig utvidelse og effektivisering. M3 Management har fått oppdraget med å forestå utvikling og gjennomføring av prosjektet. Budsjettramme på teateret var 15 mill. kr.