Siemens Hovedkontor


Byggeperiode: 2013-2015

Prosjektkostnad: 350 millioner

Omfang: Nybygg kontorer og parkeringshus. LEED-sertifisert.

Byggherre: Siemens Real estate

Areal: 15 000 m2

Rolle: Prosjektledelse


Rådgiver for Siemens Real Estate som leietaker i fbm oppføring av nytt hovedkontor (sale/leaseback). Ca. 15.000m2 kontorer, fellesarealer og parkeringsanlegg. ByggeT som klasse A bygg iht TEK 10. Skal tilfredstille krav iht LEAD Gold

  • Høyt fokus på effektive og teknisk avanserte løsninger for optimal livsløpsøkonomi.

  • Oppdraget utføres i samarbeid med Moderne Arkitektur Design (MAD) – anerkjent og prisvinnende arkitektfirma fra Norge og Alectia – ledende ingeniørfirma fra Danmark