Om oss

M3 Management (M3) er et konsulentselskap som tilbyr kunnskapstjenester til både profesjonelle og private aktører innenfor bygge- og eiendomsbransjen med hovedfokus på;

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Generell byggherrebistand
  • Eiendomsutvikling
  • Byggelånkontroll og bistand overfor banker i byggesaker

Selskapet har 10 ansatte med bred erfaring og høy kompetanse innenfor selskapets satsningsområder. Vi har i våre tidligere arbeidsforhold gjennomført store nærings-, bolig- og fritidsboligprosjekter. Gründerne av M3 har også utviklet flere prosjekter i egen regi.

I tillegg til rene konsulent- og rådgivertjenester kan M3 i utvalgte byggeprosjekter tilby gjennomføring med byggherrestyrte delentrepriser.

Vi har et stort kontaktnett av leverandører til bygge- og eiendomsbransjen, og vi kan således bidra til at prosjekter kan gjennomføres rasjonelt, med rett kvalitet og til riktige priser.

M3 Management ble stiftet i 2007 av Marius Bjelland, Martin Siem og Marius Falster. For nærmere beskrivelse av bakgrunn, se «Referanser».