Prosjektnytt

Råbyggene for 105 leiligheter på Felt 1 – Rosenvinge Park i Moss er på god vei opp og fremdriften er god. Første bygg med 31 leiligheter forventes å stå ferdig ved årsskiftet. M3 bistår i den videre utviklingen av felt 2 som planlegges lagt ut for salg etter sommeren.

M3 er engasjert av Oslo Tennisklubb for å leder deres nye hallprosjekt med tilhørende leilighetsbygg. Prosjektet er i siste fase av reguleringsprosessen og reguleringsplanen antas å bli vedtatt tidlig høst 2017.

På Bråtejordet, hvor M3 bistår Ferd Eiendom er det første 40 boligene overlevert til fornøyde kunder. Produksjonen er i full gang på neste delfelt og utviklingen av de siste feltene pågår parallelt.

I Askeveien 1c er M3 byggherreombud for et lite leilighetsprosjekt med 5 eksklusive enheter. Råbygget er oppe og ferdigstillelse er planlagt til 1q -2018.

 

M3 nytt

M3 Management teller nå 10 ansatte og siste tilskudd til teamet er Geir Borge som startet i mai og kommer fra Newsec.

M3 Management har fortsatt økende oppdragsmengde og søker en driftig og proaktiv prosjektleder/eiendomsutvikler med relevant kompetanse og erfaring. Søknad kan sendes mf@m3management.no.

>

Vår visjon

Våre kunder skal oppleve samarbeidet med M3 Management så positivt at de vil velge oss som foretrukket partner i andre nye prosjekter og trygt kunne anbefale våre tjenester til andre.

>