Prosjektnytt

Det er inngått rammeavtale med Vivaldi Eiendom som bl.a utvikler et stort boligprosjekt på Nannestad. Prosjektet er ferdig regulert og er i startfasen av gjennomføring.

M3 har fått i oppdrag fra Frogner Bygg å være byggherreombud i fbm utbygging av bygård/loft med 10 leiligheter.

Vi er engasjert til å bistå tre ulike utviklere og privatpersoner med oppføring av fritidsboliger på Geilo.

M3 er engasjert til å forestå prosjekt- og byggeledelse i fbm totalrehabilitering av bygg 3 på Hotel Continental. Prosjektet består av 55 hotellrom, påbygg og en suite på 250m2, Prosjektet ferdigstilles høste 2018.

107 leiligheter på Felt 1 – Rosenvinge Park i Moss er nå i sluttfasen. 31 leiligheter er overlevert og de siste 76 leilighetene vil bli overlevert i mai.  M3 bistår i den videre utviklingen av Felt 2 som nå har solgt i overkant av 20 enheter. Planlagt byggestart er høst 2018.

M3 er engasjert av Oslo Tennisklubb for å leder deres nye hallprosjekt med tilhørende leilighetsbygg. Prosjektet er under regulering og reguleringsplanen antas å bli vedtatt tidlig høst 2018.

Vi bistår Ferd Eiendom med sluttføring av felt B5. Boligene vil bli overlevert i løpet av 2018.I Askeveien 1c er M3 byggherreombud for et lite leilighetsprosjekt med 5 eksklusive enheter. Råbygget er oppe og ferdigstillelse er planlagt til 1q -2018.

 

M3 nytt

M3 Management teller nå 11 ansatte. Siste tilskudd til teamet er Jon Haldorsen og Ida Nordbotten Vågen.

M3 Management har fortsatt økende oppdragsmengde og søker en driftig og proaktiv prosjektleder/eiendomsutvikler med relevant kompetanse og erfaring. Søknad kan sendes mf@m3management.no.

>

Vår visjon

Våre kunder skal oppleve samarbeidet med M3 Management så positivt at de vil velge oss som foretrukket partner i andre nye prosjekter og trygt kunne anbefale våre tjenester til andre.

>